>> IN ENGLISH

Salietiketti ja harjoittelu

Kenjutsussa on käytössä perinteinen budo-etiketti; etiketin perusperiaate on kunnioittaminen ja lojaalius lajia, salia, opettajia, ohjaajia ja harjoituskumppaneita kohtaan. Jokaisen harjoittelijan tulee ottaa huomioon parinsa koko ja taidot. Sali eli dojo oli alkujaan mietiskelylle pyhitetty tila, joten siellä ei juoda, syödä tai seurustella. Ohjaaja on dojolla ehdoton auktoriteetti. Dojolta ei saa poistua eikä sinne tulla ilman ohjaajan lupaa.

Käyttäytyminen dojolla ja sen välittömässä läheisyydessä

Salilla ja sen välittömässä läheisyydessä (odotustila ennen harjoituksia tai erilaiset kenjutsutilaisuudet) kunnioitetaan aina opettajaa ja vanhempia oppilaita esimerkiksi kumartamalla (pystykumarrus) heidän tullessaan paikalle tai heitä puhuteltaessa.

Varusteet

Peruskurssilla vaatetus tulisi olla sisäliikuntaan sopiva, harjoittelu tapahtuu paljain jaloin. Kurssin aikana tulisi hankkia lajiin sopiva harjoituspuku, kenjutsugi (kenjutsupuku). Harjoittelijat käyttävät valkoista kenjutsupukua sekä vyöasteensa mukaista värillistä vyötä: valkoinen, keltainen, vihreä tai ruskea. Vyön tulee olla kakuobi (lukuunottamatta peruskurssia). Ruskean vyöarvon omaavat käyttävät myös hakamaa.

Mestariasteet (Yudansha) käyttävät hakamaa ja mustaa kenjutsupukua. 

Budon keskeisiin periaatteisiin kuuluu siisteys: harjoittelijoiden tulee aina ennen harjoituksia tarkistaa, että heidän varusteensa ovat puhtaat ja ehjät sekä muutoinkin asiallisessa kunnossa. Ennen harjoitusten alkua on poistettava kaikki sormukset, kaulaketjut, korva- ­ja nenäkorut, kellot ym. korut. Kynsien pitää olla lyhyet. Mahdolliset pitkät hiukset pidetään sidottuna. Tahraavien meikkien käyttö on kiellettyä. Harjoittelijan tulee pestä jalkansa ennen siirtymistä harjoitustilaan (dojolle), jotta harjoitusalusta (tatami) pysyisi puhtaana. Pukuhuoneesta dojolle siirtymisen aikana tulee olla sisäjalkineet, sandaalit tai vastaavat.

Miekat

Alussa harjoittelijat käyttävät puista miekkaa (bokken, bokuto) sekä huotraa (miekan tuppi, saya). Harjoittelun edetessä on syytä hankkia myös iaito. Pidemmälle edenneet harjoittelijat harjoittelevat myös terävän miekan (shinken) käyttöä. Keskustele ohjaajasi kanssa milloin siirrytään käyttämään eri miekkoja. Peruskursilla on käytössä yleensä seuran puolesta miekkoja joita voi käyttää ennen oman miekan hankkimista.

Harjoittelu

Oppilaan on saavuttava paikalle ennen harjoituksen alkua. Oman harjoitusvuoronsa alkua odottaessaan oppilaan on kuitenkin annettava edelliselle ryhmälle täydellinen harjoittelurauha.Salille ja tatamille saavuttaessa ja sieltä poistuttaessa on aina kumarrettava (pystykumarrus) ja siten osoitettava kunnioitustaan harjoitustovereita, ohjaajia ja itse salia kohtaan.Harjoituskortti jätetään sille varattuun paikkaan ohjaajan harjoitusmerkintää varten. Mikäli oppilaalla on joku harjoittelua rajoittava vamma tai pakollinen syy poistua harjoituksista ennen määräaikaa, on siitä kerrottava ohjaajalle ennen harjoituksen alkua.Mikäli oppilas myöhästyy ja harjoitus on jo alkanut, on oppilaan odotettava polvi-istunnassa ohjaajan lupaa tulla tatamille.Mikäli oppilas loukkaantuu harjoituksen aikana, on siitä ilmoitettava ohjaajalle. Tatamilta poistuminen ilman lupaa ei ole sallittua.Jos oppilaan on poistuttava ennen harjoitusten loppua, tulee hänen pyytää siihen lupa ohjaajalta ja suorittaa sitten yksin loppukumarrukset.

 

ENGLISH VERSION

Basic course manual

Dojo etiquette and training
Kenjutsu incorporates a traditional budo etiquette whose basic principles are respect and loyalty towards the dojo, instructors and co-practitioners. While training, each should consider the physique and skills of their partner. The training hall, dojo originated as a place dedicated to meditation, and thus drinking, eating and socializing isn’t permitted. The instructor has the absolute authority at the dojo. One should not enter nor exist the dojo without a permission.

How to behave at the dojo
At the dojo or at its immediate vicinity (dressing rooms or at separate events) respect should be shown to teachers and older students (sempai) by for example bowing to them when addressing.

Gear
During the basic course, clothing should be suitable for exercising indoors. Training is conducted barefooted. During the course one should acquire a training uniform fit for the discipline, a kenjutsu-gi. Trainees wear a white kenjutsu uniform accompanied by a belt of a color matching their rank: white, yellow, orange, green, brown or black. Apart from the basic course, the belt should be a kakuobi. Those in possession of a rank of brown belt or higher also wear a hakama.

Yudansha grade practitioners wear a (black or blue) hakama and a black or blue kenjutsu-gi.

One of the central principles of budo is tidiness: prior to the practices, each should see to it that their equipment is clean and undamaged. Before the practices watches, rings, necklaces and other types of jewelry should be removed. Nails should be clipped short and a long hair preferably bound. Using staining-prone make-up in the practices should be avoided. Before entering the dojo, practitoners should wash their feet to keep the flooring clean. Indoor shoes, for example sandals are advised for moving from the dressing rooms to the dojo.

Swords
Beginning practitioners train with a wooden sword (bokuto) and a sheath (saya). As the training progresses, it’s advisable to acquire a iaito. Advanced practitioners also practice with a sharp sword (shinken). Consult your instructor on when to move on to using different swords. During the basic course, loan swords are offered by the club, which beginners can use before obtaining a sword of their own.

Training
Practitioners must arrive at the dojo before the practices commence. However, allowing the preceding group to finish their training undisturbed. Upon entering or leaving the dojo, always conduct a standing bow (rei) thus showing respect to the teachers, co-practitioners and the training hall itself. Practice card should be left at its prescribed place awaiting instructors mark. If the student has an injury limiting training, or a pressing reason to depart before the training ends, the instructor should always be informed before the start of the practices. If a student misses the start of the practices, he should await seated on their knees (seiza) waiting for a permission to join in. Should the student suffer an injury during the training, the instructor should always be informed. Leaving the dojo without a permission is forbidden. If the student must leave before the training finishes, they have to ask the instructor’s permit and conduct ending salutations independently.